CARDIO Test INFAI®

KÉPES JELEZNI A SZÍVINFARKTUS ÉS AZ AGYI ÉRKATASZTRÓFA KOCKÁZATÁT!

Infarkt myokardu a mozgová mŕtvica patria k najčastejším príčinám úmrtia dnešnej populácie a vysoko
prevyšujú všetky ostatné ochorenia. Cardio test využíva nukleárnu magnetickú rezonančnú
spektroskopiu a zisťuje v krvi presný počet a veľkosť častíc zlého cholesterolu (LDL-P). Práve nebezpečne zvýšený počet týchto častíc spôsobuje aterosklerózu, ktorá je hlavnou príčinou srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice. Je potrebné vedieť, že klasické vyšetrenie cholesterolu je dôležité, avšak nedokáže stanoviť veľkosť a zvýšený počet týchto častíc. Približne 30 % ľudí aj napriek tomu, že majú hladinu cholesterolu v norme, sú ohrození infarktom a mozgovou mŕtvicou práve z dôvodu zvýšeného počtu nebezpečných častíc zlého cholesterolu.

Brožúry s kompletnou informáciou o produkte na stiahnutie pre:

Výber článkov zo zahraničnej literatúry

Cardio test examination offers 29 important parameters in continuation with the results of large research performed in the USA. Concerning with that over 1000 publications and great number of scientific studies has been already published up today. Selection of few articles with an information where to look for additional sources was prepared for those who wish to learn more about this topic.

A teszt árának kifizetése

A Cardio Test a kötelező egészségbiztosítás nem fedezi. A teszt ára 350 €, amely tartalmazza a 20% DPH. A Cardio Test ára a teljes kivizsgálás folyamatát fedezi. A páciens a Cardio Test árát az Allemdical s.r.o. társaság számlájára fizeti.

Bankszámlaszám: 2221271057
Bankkód: 0200
IBAN: SK5302000000002221271057
Egyedi azonosító (VS): 50001
Az átutalás közleményében tüntesse fel családi és utónevét.

A vérminta bármely sérülése esetén pótvérvételen kell részt vennie. A pótvérvétel már ingyenes. A Cardio Test INFAI® a Numares és az Numares a Allmedical társaságokkal együttműködésben kerül elvégzésre.