NycoCard Reader II

Výhody systému NycoCard:

  • predĺžená záruka na prístroj 5 rokov
  • malý objem vzorky – len 5 µl
  • najrýchlejší čas stanovenia – len 2 minúty
  • široký rozsah merania CRP: 8-200 mg/l
  • presnosť a správnosť výsledku ako v laboratóriu
  • nepretržitá odborná aplikačná a technická podpora
  • možnosť pripojenia k počítaču

Meranie ďalších parametrov:

  • D-dimér (plazma)
  • mikroalbumín (moč)
  • glykovaný hemoglobín (krv)