SureScreen – FOB

Základné informácie:

 • súčasťou balenia je testovacia platnička + predplnená odberová nádobka + návod pre pacienta
 • detekcia prítomnosti ľudského hemoglobínu v stolici
 • vysokocitlivá imunochromatografická metóda
 • jednoduchý odber vzorky do uzatvárateľnej predplnenej odberovej nádobky
 • stabilita vzorky v predplnenej odberovej nádobke je 3 dni pri izbovej teplote
 • odčítanie výsledku 5 – 10 min po nakvapkaní vzorky z odberovej nádobky do otvoru
  na testovacej platničke
 • zdravotnícky personál pri vyhodnocovaní neprichádza do priameho kontaktu so vzorkou
 • testovacia súprava sa skladuje pri izbovej teplote
 • stabilita testovacej súpravy je 24 mesiacov
 • možnosť dokúpiť dodatočné odberové nádobky