METABO Test INFAI®

NUKLEÁRNA MAGNETICKÁ REZONANČNÁ SPEKTROSKOPIA (NMR) DOKÁŽE VYŠETRIŤ DEDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY NOVORODENCOV ZO VZORKY MOČU! Formulár a brožúry s...

CARDIO Test INFAI®

Nukleárna Magnetická Rezonančná Spektroskopia Dokáže stanoviť riziko kardiovaskulárnych ochorení analýzou krvného séra Infarkt myokardu a mozgová...