METABO Test INFAI®

NUKLEÁRNA MAGNETICKÁ REZONANČNÁ SPEKTROSKOPIA (NMR) DOKÁŽE VYŠETRIŤ DEDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY NOVORODENCOV ZO VZORKY MOČU! Formulár a brožúry s...

CARDIO Test INFAI®

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy Uses blood serum analysis to determine the risk of cardiovascular diseases Heart attack and stroke are among...

Helicobacter test INFAI®

Vhodný na diagnostiku HP aj kontrolu po eradikácii infekcie spôsobenej HP. Suitable for HP diagnostics. As well as well can be used as an inspection...