METABO Test INFAI®

METABO Test INFAI® NUKLEÁRNA MAGNETICKÁ REZONANČNÁ SPEKTROSKOPIA (NMR) DOKÁŽE VYŠETRIŤ DEDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY NOVORODENCOV ZO VZORKY MOČU!...

CARDIO Test INFAI®

CARDIO Test INFAI® Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy Uses blood serum analysis to determine the risk of cardiovascular diseases Heart attack...

Helicobacter test INFAI®

Helicobacter test INFAI® Vhodný na diagnostiku HP aj kontrolu po eradikácii infekcie spôsobenej HP. Suitable for HP diagnostics. As well as well can...