Riziká srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice sú lekármi vcelku veľmi dobre rozpracované a dokážu s vysokou pravdepodobnosťou odhaliť pacientovi stupeň jeho rizika na základe zaužívaných kritérií ( fajčenie, alkohol, nadváha, nezdravé stravovanie, stres, minimálny pohyb, zvýšený cholesterol,  vysoký krvný tlak, poruchy srdcového rytmu,  cukrovka, psoriáza, výskyt srdcovo-cievneho ochorenia v rodine atď.).
Tento test je samozrejme vhodný pre všetkých, ktorí chcú poznať svoj zdravotný stav, obzvlášť ak sa snažia o čo najzdravší životný štýl a dlhovekosť. Avšak tým, ktorí už aj tak napĺňajú väčšinu z vyššie uvedených rizikových kritérií, vyšetrenie Cadio testom takmer s určitosťou len potvrdí ich vysoký stupeň ohrozenia.

Cardio test je laboratórny test, ktorý pomocou NMR spektroskopie na úrovni protónov rozširuje možnosti stanovenia rizika naviac napríklad pre veľkú časť populácie, ktorú doteraz považovala medicína za „zdravú“. Avšak úmrtia na infarkt a mozgovú mŕtvicu sa v tejto skupine aj tak bežne vyskytovali. Jasá príčina nebola známa a preto sa poukazovalo väčšinou len na genetickú predispozíciu.
Cardio test definitívne mení pohľad na túto skupinu a odhaľuje úplne novú príčinu vzniku atersklerózy a s tým súvisiacich cardiovaskulárnych problémov.

Cardio test má nesmiernu cenu hlavne pre veľkú skupinu populácie, uvedenú nižšie ako A-E, ktorú charakterizuje nasledovné :

  • a) V rodinnej anamnéze majú výskyt infarktu, alebo mozgovej mŕtvice u rodičov, alebo starých rodičov a sú vo veku : muži nad 40 – 42 a ženy
    nad 42-45 rokov.
  • b) Nenapĺňajú jednoznačne rizikové kritéria infarktu a mozgovej mŕtvice uvedené vyššie, alebo len  čiastočne niektoré z nich ( napríklad mierna nadváha, príležitostné pitie alkoholu, adekvátny stres dnešnej doby, liečený krvný tlak, a pod.), vedú bežný spôsob života a cítia sa úplne zdraví.
  • c) Môžu mať diabetes, ale ho kontrolujú a dodržiavajú klasické pravidlá na dostatočné zvládnutie jeho negatívnych sprievodných javov.
  • d) Ale pozor, naviac ich hodnoty cholesterolu sú v norme, alebo blízko hraničnej hodnoty!
  • e) Osobitnú skupinu tvoria ľudia, ktorí sa už liečia na zvýšenú hladinu cholesterolu a liečbu zle tolerujú, alebo odmietajú (viď osobitne nižšie).

Pre celú túto veľkú skupinu ľudí ( A-D) má Cardio test nepochybne životne dôležitú cenu. Bežné vyšetrenie cholesterolu v krvi totiž túto skupinu považuje za „zdravú“, ak ich ich hladina cholesterolu je približne v norme. Veľkú časť z toho predstavujú ľudia, ktorí vedia, že ich „rodinné dedičstvo“ srdcovo-cievnych ochorení pre nich reálne predstavuje riziko, ale doposiaľ nemali ani z lekárskeho hľadiska žiaden ďalší dôvod, aby robili niečo viac ako toto riziko eliminovať.

Za posledných cca 20 rokov výskumu sa ale jasne preukázalo, že až 30% všetkých ľudí aj keď má hladinu cholesterolu v norme má rôzne zvýšený počet drobných i väčších nebezpečných častíc cholesterolu v krvi.

Cardio test odhaľuje stupeň individuálneho rizika práve vyšetrením subfrakcií cholesterolu . Dokáže stanoviť veľkosť a počet malých i väčších  častíc cholesterolu, ktoré sú najviac zodpovedné za vznik aterosklerózy. Na základe toho Cardio test včas (!) upozorní všetkých doposiaľ považovaných za „zdravých“, že sa aj oni sa radia do rizikovej skupiny.  Tým sa otvára veľký priestor pre novú merateľnú identifikáciu kardiovaskulárneho rizika a zároveň aj výrazne väčší priestor ako toto riziko včas eliminovať.

Je potrebné uviesť, že mnohí ľudia aj napriek tomu, že napĺňajú niektoré už spomenuté riziká infarktu a mozgovej mŕtvice majú výsledky Cardio testu veľmi dobré . Práve do tejto značne veľkej skupiny patrí aj asi 10% populácie so zvýšeným cholesterolom (E), ale (pozor!) dobrým profilom cholesterolových častíc. Táto skutočnosť umožňuje po konzultácii s odborníkom zmenu, alebo aj celkové vysadenie liekovej terapie, obzvlášť ak ju pacienti zle znášajú, alebo úplne odmietajú.

Z pohľadu pacienta má teda Cardio test nasledovné výhody :

1. Potvrdzuje to, že vyšetrenie na cholesterol je stále dôležité, ale nie úplne spoľahlivé pre všetkých. Podľa najnovších výskumov bolo jasne preukázané, že práve počet nebezpečných malých i väčších častíc cholesterolu je zodpovedný za vznik aterosklerózy a tým následných kardiovaskulárnych ochorení.
2. Ďalej je veľmi dôležité, že test na základe  presných meraní nebezpečných častíc cholesterolu upozorňuje včas (!) na zvýšené riziko. Ak je zvýšené riziko zistené dostatočne s predstihom, poskytuje pacientom dostatok času aj na jeho elimináciu. Vývoj aterosklerózy je dlhodobý proces.
3. Terapia a prevencia. Samozrejme už dnes existujú možnosti ako toto riziko eliminovať. Naviac je to tak obrovský problém týkajúci sa veľkej časti populácie, že moderná medicína v tomto smere hľadá neustále ďalšie riešenia…Tí mladší budú z toho benefitovať určite viac, ale najprv je potrebné poznať diagnózu, teda absolvovať test.
4. Pacientom so zvýšeným cholesterolom, ktorí ťažko znášajú liečbu, alebo je u nich neúčinná, prípadne ju celkom odmietajú, môže test určite pomôcť, ak bude počet ich častíc v norme, alebo veľmi blízko nej.
5. Naviac si je potrebne uvedomiť, že aj keď tento druh testu je v EU zavádzaný postupne len nedávno, v USA  má už vyše 12 ročnú históriu a viac ako 16 miliónov vyšetrení ! Technicky i cenove je dostupný len pre malú časť populácie,  ale ľudia uvedení čo len v jednej skupine vyššie (A-E ), by mali,  ak je to len trochu možné, využiť určite možnosť, ktorú im Cardio test ponúka, a hlavne včas…

Trochu humoru na záver.
Aj tu plne platí to, že neexistuje zdravý človek, vždy je to len nedostatočne vyšetrený pacient…👍👍👍

Dr. J.B., kardiológ Apríl 2019
Autor prehlasuje, že tento článok bol napísaný na žiadosť distribútora bez finančného zainteresovania. Bol napísaný s veľkým potešením, pretože autor skutočne považuje Cardio test za vynikajúci laboratórny prostriedok s veľkým medicínskym potenciálom.