MUDr. Ivan G., Slovensko

Každý človek by si mal uvedomiť, že jeho zdravotný stav ovplyvňuje nielen jeho, ale aj celé jeho okolie. Zhoršený zdravotný stav sa určite stáva väčším bremenom, mení kvalitu života, mení súkromné i pracovné plány! Jedným z našich najhorších dedičstiev z minulosti je...

MUDr. Kateřina V., Česká Republika

Preštudovala som množstvo dostupnej literatúry týkajúcej sa NMR spektroskopie a vyšetrovania tzv. LDLp -„drobných nebezpečných častíc“. Potešiteľný je najmä ten fakt, že nikto ani v najmenšom nespochybňuje kľúčovú úlohu práve týchto „drobných hustých...

Dr. Bela S., Maďarsko

V praxi vidíme, že čoraz viac našich pacientov ( najmä mestskej populácie) trpí na ischemickú poruchu srdca, náhly infarkt myokardu, alebo cievnu mozgovú príhodu a pritom hladina ich cholesterolu je dlhodobo v norme. Niektoré krajiny udávajú, že až vyše 40% pacientov...

Dr. Hedvig M., Nemecko

Ako lekárka, manželka a matka vidím obrovský prínos Cardiotestu práve v novej možnosti lepšieho a cieleného vyšetrenia pacientov. Mnohí z nás lekárov sú naučení na dlhoročný stereotyp rutinného vyšetrenia cholesterolu a len ťažko prijímame zmenu. Vo svojej rodine som...

MUDr. Jaroslav P., Slovensko

Počas mojej viac než 30 ročnej praxe som jasne videl, že sledovanie cholesterolu je nesmierne doležité. Pozoroval som ale, že to funguje tak na 70-80%. Vždy som si ale  myslel, že nevysvetliteľné prípady vo výskyte pokročilej aterosklerózy a náhlych infarktov a...

Dr. S.J., Slovensko

Vysvetlenie vplyvu dobrého a zlého cholesterolu na výskyt aterosklerózy, ktorá zapríčiňuje vznik infarktu a náhlej mozgovej príhody ( mŕtvice) je nepochybne jedným z najväčších úspechov medicíny v oblasti osvety celej populácie za posledných viac než 50 rokov. Tieto...