V praxi vidíme, že čoraz viac našich pacientov ( najmä mestskej populácie) trpí na ischemickú poruchu srdca, náhly infarkt myokardu, alebo cievnu mozgovú príhodu a pritom hladina ich cholesterolu je dlhodobo v norme. Niektoré krajiny udávajú, že až vyše 40% pacientov so srdcovým infarktom nemá hodnoty cholesterolu prekračujúce odporúčaný štandard, čo je alarmujúce zistenie. Potvrdenie rozhodujúceho významu tzv. „drobných nebezpečných hustých častíc“ (LDLp) pri vytváraní ateróznych plakov v artériách posúva preventívnu diagnostiku v tomto smere o niekoľko desaťročí dopredu. Cardiotest dokáže presne analyzovať riziko možného infarktu a mozgovej porážky na základe vyhodnotenia 29 parametrov. Nevýhodou NMR spektroskopie je relatívne vysoká cena a obmedzená kapacita počtu vyšetrení, čo limituje túto metódu zatiaľ len na malú časť ohrozenej populácie.

Vyšetrenie odporúčam všetkým, ktorí seriózne sledujú svoj zdravotný stav, patria do niektorej indikačnej skupiny a samozrejme majú vážny záujem predísť srdcovému infarktu, alebo mozgovej porážke pomocou tohto veľmi presného vyšetrenia. 

Dr. Bela S., Maďarsko, Február 2019