Vysvetlenie vplyvu dobrého a zlého cholesterolu na výskyt aterosklerózy, ktorá zapríčiňuje vznik infarktu a náhlej mozgovej príhody ( mŕtvice) je nepochybne jedným z najväčších úspechov medicíny v oblasti osvety celej populácie za posledných viac než 50 rokov. Tieto dve ochorenia sú v dnešnej dobe najčastejšou príčinou úmrtia a ďaleko predstihujú všetky ostatné( napr. i onkologické !) choroby.

Už roky lekári pozorujú, že na vývoj aterosklerózy nemá vplyv len cholesterol, ale aj iné faktory. K tomuto názoru ich viedla najmä  skutočnosť, ktorú dobre poznáme každý zo svojho okolia. Smrteľný infarkt, alebo mozgová porážka postihujú aj navonok zdravých ľudí, často s dobrou, alebo minimálne zvýšenou hladinou cholesterolu a to dokonca už v mladšom veku. 

Posledných 12 rokov v USA prebieha intenzívne vyšetrenie metabolizmu tukov ( sem patrí aj cholesterol) širokej vzorky populácie na komerčnom základe pomocou nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie ( NMR-spektroskopia). V tejto oblasti vzniklo vyše 1000 odborných publikácií a štúdií, ktoré jasne posunuli poznanie medicíny ďaleko do uúovne  21. storočia. To čo štandardné  laboratórne vyšetrenie hladiny cholesterolu nedokáže zistiť, NMR spektroskopia odhaľuje už na úrovni protónov s presnosťou viac ako 99,99%. V USA bolo vyšetrených už vyše 12 miliónov ľudí, čo je obrovské množstvo a počet vyšetrení každoročne výrazne rastie.

V minulom roku v Európe začalo komerčne poskytovať obdobné vyšetrenie laboratórium v Kolíne n/R ako jediné v Európe pod názvom Cardiotest. Dokáže stanoviť individuálne riziko vzniku infarktu a mozgovej mŕtvice každého pacienta na základe vyšetrení 29 parametrov pomocou nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie. Vyšetrenie sa robí podobne ako pri klasickom vyšetrení zo vzorky krvi. Zmrazená vzorka krvného séra sa posiela do Nemecka na NMR analýzu.

Čo z toho vyplýva pre nás ? 

Je doležité vedieť,že NMR spektroskopia dokáže odhaliť to, čo lekár pri štandardnom laboratórnom vyšetrení cholesterolu nevidí. Je dokázané, že na vzniku aterosklerózy sa podieľajú najmä tzv. drobné „nebezpecné“ husté častice-partikuly cholesterolu (LDLp), ktorých zvýšený počet je obvzlášť zodpovedný za vznik tohto ochorenia. 

Teda pre koho je  Cardiotest určený ?

  1. V prvom rade sú to muži vo veku nad 40-45 a ženy 45-50 rokov, ktorí už majú v rodine  výskyt infarktu alebo mozgovej porážky. Vyšetrenie by mali absolvovať všetci,  aj napriek tomu ( vid nižšie!), že ich hladina cholesterolu je v norme, alebo veľmi blízko normy.
  2. Druhú veľkú skupinu tvoria paradoxne práve všetci tí, ktorí pozorne sledujú hladinu svojho cholesterolu , majú ju dlhodobo v norme, alebo blízko normy. Prečo práve aj títo, ktorí doposiaľ boli považovaní za zdravých a mimo rizika ?
    Cardiotest ( NMR-spektroskopia) dokáže odhaliť nebezpečné partikuly ( LDLp) a stanoviť ich počet, ktorý aj napriek tomu, že naša hladina cholesterolu je dobrá, môže byť nebezpečne zvýšený ( A práve tento fakt vysvetľuje všetky doposiaľ nepochopiteľné prípady ochorenia na aterosklerózu s následným infarktom alebo mozgovou porážkou u ľudí u ktorých by to nikto nepredpokladal!)
    Už aj počiatocné výsledky z vyšetrení našej populácie potvrdzujú veľmi dôležité zistenie z USA. Viac než 30% jedincov môže mať zvýšené riziko postihnutia infarktom a mozgovou porážkou spôsobené zvýšeným počtom tzv. nebezpečných drobných častíc aj napriek tomu,že majú hladinu cholesterolu v norme. Na dôvažok títo jedinci väčšinou pôsobia absolútne zdravým dojmom ( primerane športujú, nefajčia, sú bez výraznej nadváhy a pod).
  3. Tretiu skupinu tvoria ľudia, ktorí sú už v liečbe na zvýšenú hladinu cholesterolu a nechcú brať lieky, alebo ich zle tolerujú. Túto skupinu je ale potrebné veľmi citlivo riešiť a akákoľvek možná zmena v terapii musí byť seriózne konzultovaná s lekárom špecialistom. Výrazne zvýšená hladina cholesterolu ide ruka v ruke veľmi často aj so zvýšeným počtom nebezpečných častíc. Keďže ale počet nebezpečných častíc je dokázateľne vyšším rizikom ako len zvýšený cholesterol, tak v prípade, že Cardiotest ukáže počet týchto častíc v norme alebo v rozsahu nízkeho rizika, je možné uvažovať o znížení dávky alebo zmene terapie. V týchto prípadoch, znovu zdôrazňujem, že lekár i pacient budú spoločne veľmi ťažko hľadať kompromis ako pokračovať ďalej v tej najvhodnejšej terapii …

Vyšetrenie NMR spektroskopiou nie je určené pre každého, je finančne náročné ( cena je 300 € bez DPH), neprepláca ho žiadna ZP a taktiež kapacita  vyšetrení je obmedzená. Vyšetrenie by ale určite mali absolvovať všetci tí, ktorí už teraz zodpovedne pristupujú k výsledkom svojich laboratórnych vyšetrení a chápu, že Cardiotest posúva poznanie medicíny o niekoľko desatťocí dopredu. Uvedomujú si, že i keď hladina ich cholesterolu je v norme, neznamená to automaticky, že je s nimi všetko v poriadku. Napríklad aj autor týchto riadkov mal dlhé roky hladinu cholesterolu v norme, a až Cardiotest odhalil  „zvýšené riziko“, čomu zodpovedá aj história kardiovaskulárnych ochorení v rodine.

Ako s tým naložiť ? Už dnes existujú možnosti ako znížiť počet nebezpečných častíc a samozrejme s pokračujúcim výskumom určite budú tieto možnosti pribúdať.

Každý by mal prirodzene dúfať, že jeho výsledky budú dobré. Ale žiť v sebaklame, keď vieme že nám hrozí skryté riziko, ktoré naviac dokážeme veľmi jednoducho odhaliť – to určite neodporúčam nikomu! Cardiotest ( NMR – spektroskopia) je laboratórne vyšetrenie nepochybne hodné tohto tisícročia a každý z vyššie uvedených skupín, ktorý si ho len trochu može finančne dovoliť, by ho mal určite bez váhania absolvovať.

Dr. S.J., Slovensko, Marec 2018

Autor nie je finančne motivovaný výrobcom, alebo firmou Allmedical a Cardiotest si hradil sám. Autor má eminentný záujem o zdieľanie výsledkov vyšetrení Cardiotestom a následných možností terapie, ktoré budú publikované jednotlivými lekármi.