Každý človek by si mal uvedomiť, že jeho zdravotný stav ovplyvňuje nielen jeho, ale aj celé jeho okolie. Zhoršený zdravotný stav sa určite stáva väčším bremenom, mení kvalitu života, mení súkromné i pracovné plány!

Jedným z našich najhorších dedičstiev z minulosti je pretrvávajúci názor ľudí ( často skrytý   niekde hlboko v podvedomí ) o tom, že vďaka bezplatnej zdravotnej starostlivosti sa štát musí o náš zdravotný stav úspešne a bezodkladne postarať, akoby aj to naše zdravie bolo nejaký „štátny majetok“, za ktorý vôbec nezodpovedáme my sami. Chováme sa voči nášmu zdraviu často bezohľadne, akoby bolo nezničiteľné, často ako k cudzej veci v štýle: veď štát to musí aj tak vždy bezplatne opraviť!

Všetci dobre vieme, že nič neexistuje bezplatne a v prípade choroby platíme tým najcennejším čo vôbec máme.

Prevencia a včasná diagnostika je základom udržania zdravia a už vôbec nespomínam to, že prevencia zachraňuje život. Infarkt a mozgová mŕtvica predstavujú na Slovensku bezkonkurenčné prvenstvo v dosiahnutom počte ( a v okolitých krajinách je to približne rovnako), so skóre vyše 25% zo všetkých ochorení. Vďaka rozvoju medicíny úmrtnosť síce klesá, ale postihnutie pacientov prežívajúcich infarkt a mŕtvicu sa výrazne nemení. Nemaľujme si nijaké vzdušné zámky, tieto ochorenia menia kvalitu života na nepoznanie. Odporúčam každému si prečítať veľmi krásne a optimisticky ladený článok: život po infarkte ( http://www.tvojesrdce.sk/article/84–zivot-po-infarkte ), kde vnímavý čitateľ aj tak dobre pochopí ako veľmi sa môže jeho život po chorobe zmeniť, ak samozrejme prežije! V prípade mozgovej mŕtvice to býva ešte zložitejšie.

Jedinou dobrou radou z mojej strany je preto včasná prevencia. Cardio test je vyšetrenie, ktoré skutočne revolučne odkrýva príčinu aterosklerózy u každého človeka. Analyzuje jeho individuálny stav a predispozíciu pre toto ochorenie na základe stanovenia veľkosti a počtu častíc cholesterolu, ktoré sa doterajším spôsobom vyšetrenia nedokázali zistiť. Preto Cardio test dnes určite ako dôležité preventívne vyšetrenie nenahraditeľne dopĺňa všetky ostatné kardiologické vyšetrenia. Klasické meranie „dobrého a zlého“ cholesterolu neprestaneme sledovať, ale pozor! dnes už s určitosťou vieme, že  rizikový stav infarktu a mozgovej mŕtvice pomocou neho zisťujeme približne len na nejakých 60-70%. Teda až 30 % populácie aj napriek dobrej hladine cholesterolu je ohrozená infarktom a mozgovou mŕtvicou z dôvodu zvýšeného počtu nebezpečných častíc cholesterolu! Medicína urobila vďaka nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopii nepochybne „obrovský skok“ vpred v rámci preventívnej diagnostiky.

Cardio test je finančne a technicky obmedzený len na úzku časť populácie, ale pre lekára a pacienta predstavuje veľmi dôležitý zdroj informácií. Pritom pacient podstupuje rovnako nenáročný postup ako pri klasickom vyšetrení biochemických parametrov. Tí, ktorí sú ochotní investovať do svojho zdravia a komu záleží na udržaní kvality svojho života pre seba a svoje okolie, by si mali nájsť chvíľu času na jednoduchý odber krvi a konzultáciu s lekárom, špecialistom v danej problematike. Je vysoko pravdepodobné, že sa im a celému ich okoliu podarí vyhnúť mnohým starostiam, ktoré spôsobujú dnes veľkej časti ľudstva tieto dve najčastejšie a bohužiaľ aj smrteľne nebezpečné ochorenia.

MUDr. Ivan G., Slovensko