Počas mojej viac než 30 ročnej praxe som jasne videl, že sledovanie cholesterolu je nesmierne doležité. Pozoroval som ale, že to funguje tak na 70-80%. Vždy som si ale  myslel, že nevysvetliteľné prípady vo výskyte pokročilej aterosklerózy a náhlych infarktov a mozgových porážok ovplyvňuje predovšetkým genetika, ktorá býva u každého jedinca iná. Po preštudovaní publikácií súvisiacich s Cardiotestom a vyšetrením pomocou nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie som pochopil, že to čo sme posledných možno 30-40 rokov tušili, je dnes už konečne dokázané. Okrem  dobrého a zlého cholesterolu, musíme venovať hlavnú pozornosť  počtu tzv. „nebezpečných“ malých hustých častíc LDLp, ktoré sme doposiaľ bežným vyšetrením nemohli sledovať. Štatisticky práve tých asi 30% nevysvetliteľných infarktov a náhlych cievnych mozgových príhod ( mŕtvica ), odpovedá dnešnému poznaniu o výskyte nebezpečných malých častíc aj u jedincov s dobrou hladinou cholesterolu. Cardiotest teda doslova „odklial“ príčinu  úmrtí v mnohých rodinách počas celých generácií.

Sám osobne som Cardiotest absolvoval a upozorňujem na túto možnosť celé svoje okolie. Verím, že časom bude toto vyšetrenie finančne dostupnejšie pre širšiu verejnosť, ale chápem, že jeho dnešná cena plne odpovedá technologickej náročnosti vyšetrenia, celému know-how, ktoré toto vyšetrenie zahrňuje a nákladom so zabezpečením logistiky. Som nesmierne rád, že na Slovensku vôbec máme tú možnosť byť medzi prvými krajinami v Európe, ktoré môžu využiť tento test.

MUDr. Jaroslav P., Slovensko, Október 2018