Preštudovala som množstvo dostupnej literatúry týkajúcej sa NMR spektroskopie a vyšetrovania tzv. LDLp -„drobných nebezpečných častíc“. Potešiteľný je najmä ten fakt, že nikto ani v najmenšom nespochybňuje kľúčovú úlohu práve týchto „drobných hustých častíc“ pri vzniku aterosklerózy ako hlavného rizika infarktu a náhlej mozgovej príhody.

Cardiotest – NMR spektroskopia je vyšetrením, ktoré otvára lekárom i pacientom obrovské možnosti. Niet najmenšej pochybnosti o tom, že je to úplne nové vyšetrenie, ktoré prináša aj úplne nové výsledky, s ktorými sa lekári doposiaľ nestretli. Tieto bude možné využiť v terapii len postupne, tak ako sa budú získavať poznatky zo života jednotlivých pacientov pri aplikácii nových liečebných metód… Pevne verím, že sa čo najskôr sformuje veľká skupina lekárov i pacientov aj v ČR, ktorí spoločne budú hľadať pomocou Cardiotestu tie najlepšie východiská v prevencii a liečbe aterosklerózy na prospech celej dnešnej i budúcej generácie…Ja osobne sa hlásim medzi prvými!

MUDr. Kateřina V., Česká Republika, September 2018