COVID19CHECK-NAS | MULTI-G

MULTI-G COVID19CHECK-NAS COVID-19 Antigen Test

Súprava na antigénový rýchlotest SARS-CoV-2
Táto súprava na antigénový rýchlotest SARS-CoV-2 od spoločnosti MULTI-G využíva metódu imunokapsulácie, je určená na zisťovanie prítomnosti alebo neprítomnosti nukleokapsidových proteínov SARS-CoV-2 vo vzorkách z dýchacích ciest od pacientov s príznakmi a symptómami infekcie, u ktorých existuje podozrenie na COVID-19.
Tento test je určený výlučne pre odbornú diagnostiku. Slúži na použitie v klinických laboratóriách alebo pre zdravotníckych pracovníkov na testovanie v mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti, nie na domáce testovanie.